EUROCABLE GROUP D.O.O.

Eurocable Group d.d. jedan je od vodećih proizvođača električnih vodova i kabela na tržištima Središnje i Istočne Europe.

Proizvodnja se odvija na dvije lokacije, u Zagrebu i Jakovlju. MD konstrukcije isprojektirale su, proizvele i montirale šator 20mx50m, v5m u Jakovlju, namjene kao skladišni prostor.

Krovište je pokriveno bijelim svjetlopropusnim pvc platnom, a bočne strane sivim pvc platnom. Klizna dvokrilna vrata š 4m x v 4m i pješačka vrata nalaze se na zabatima.

« Natrag