Avio hangari

Aerodromske hale mogu se mijenjati prema vašim potrebama!

Stekli smo iznimno veliko iskustva u izgradnji avio hangara u zemlji i inozemstvu. 

Svaka hala je dizajnirana po mjeri i izgrađena prema svim lokalnim uvjetima koje postavljaju snaga vjetra i težina snijega.Prilagođavamo tip i veličinu otvora ovisno o potrebama za ulaze ljudi, strojeva i materijala. Moguće je birati između kliznih, sekcijskih, pješačkih vrata te vrata većih raspona za avijaciju.

PVC klizna vrata kojima se lako rukuje, mogu biti smještena na zabatima ili bočno.

Youtube