METAL KOVIS D.O.O.

Metal Kovis d.o.o. bavi se distribucijom rabljenih strojeva i alata sa sjedištem u Maloj Rakovici u Samoboru.

Nedostatkom skladišnog prostora morali su se proširiti te su od MD konstrukcija tražili projektiranje, proizvodnju i montažu hale 15mx30m, v5m.

Krovište hale pokriveno je bijelim svjetlopropusnim pvc platnom dok su fasade pokrivene sivim pvc platnom. Klizna dvokrilna vrata š 6m x v 4.50m nalaze se na bočnoj-uzdužnoj strani objekta

« Natrag