MAKSIMA TRGOVINA D.O.O.

Konstrukcija je zavarena čelična dimenzija 5,00×40,00m i v 4,50m, BRP 200m², jednostrešna sa vidljivim krovom i nadstrešnicom dubine 1,50m.

Maksima-trgovina je trgovina građevinskim materijalom tako da će im nadstrešnica služiti za natkrivanje vozila pri istovaru.

Krov je pokriven panelom debljine 40mm, ispunom od poliuretana i limom debljine 0,50mm, RAL 9002, proizvođača Limmont.

Bočne strane su obložene trapeznim pocinčanim limom T18/137.5, d=0,55mm.

« Natrag