EU PROJEKT

Tvrtka MD konstrukcije d.o.o. je 6. ožujka 2017. s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG) i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao Posredničkim tijelima 1. i 2. razine, potpisalo ugovor o bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: „Unaprjeđenje proizvodnih procesa softverskim rješenjima“

Korisnik: MD konstrukcije d.o.o.

Vrijednost projekta: 349.131,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 314.183,00 kuna

Trajanje projekta: od 20.12.2016. do 20.12.2017. godine

Cilj projekta: Opći cilj projekta jest povećanje konkurentnosti i kvalitete poslovanja koja posluju u  područjima s razvojnim posebnostima primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije. U kontekstu općeg cilja, za poduzeće MD konstrukcije d.o.o. provedba ovog projekta predstavlja nužan preduvjet za daljnji razvoj te za postizanje bolje konkurentnosti poduzeća, povećanje efikasnosti u obavljanju poslovnih procesa, postizanje bolje kvalitete poslovanja, odnosno optimizacije poslovnih procesa poduzeća. Navedeno će se postići uvođenjem softvera i opreme za dizajn konstrukcija, izradu statičkih proračuna i radioničkih nacrta.

Ostvarenje ciljeva rezultirati će:

• Povećanjem prihoda od prodaje poduzeća MD konstrukcije d.o.o. za minimalno 11,02% do 2019.g.

• Ubrzanjem poslovnog procesa, odnosno povećanje učinkovitosti poslovnog procesa poduzeća

• Sačuvanim radnim mjestima za vrijeme trajanja projekta

• Zaposlenjem 5 novih zaposlenika za vrijeme trajanja projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva MD Konstrukcije d.o.o.

« Natrag