Obnovili smo tehničke certifikate

Kako nam je cilj pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga svojim klijentima, nakon detaljne revizije obnovili smo tehničke certifikate kojima potvrđujemo svoju kvalitetu.